Welcome to www.forcefull.com: Forcefull Corporation ltd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ Machinery designing & Processing,
Construction Fabrication

      
- Machinery designing & Processing; Punching, Rollforming, Conveyer, etc.
        - Automatic System, Hydraculic - Pneumatic systems.
        - Electrical & PLC Controls; Hard wiring, Panel Building.
        - Assembly & Development, On site installation and Start-up systems.

  ๐ Electrical High - Low voltage

        
- Designing, Estimate, Approve and   Improve electrical system.
        - Transformers installation, Swich board   making.
           - Energy conservation systems.
๐ Light weight concrete. Autoclave aerated, CLC

         
- Automatic production line.
            - Equipments.


DOCUMENT FOR DOWNLOAD
Company profile
Improve the machinery...together with the production quality
Retrofit

การออกแบบและการประมวลผลเครื่องจักร ,การแปรรูปการก่อสร้าง
 
๐ การออกแบบและการประมวลผลเครื่องจักร
- พั้นชิ่ง,โรลฟอร์มมิ่ง,สายพานลำเลียง อื่นๆ
- ระบบออโตเมติก,ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก
- ปรับปรุง พัฒนาการติดตั้ง และการเริ่มใช้งาน

๐ แรงดันไฟฟ้าสูง - แรงดันไฟฟ้าต่ำ
- การออกแบบ การประมาณ การนำไปใช้และการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งหม้อแปลง ,
- ระบบอนุรักษ์พลังงาน

อิฐมวลเบา
- ไลน์การผลิตอัตโนมัติ
- อุปกรณ์

 

 ระบบควบคุมตัวตัดเซอร์โว สำหรับเครื่องรีด

เราพร้อมที่จะทำให้เครื่องจักรของคุณมีความความถูกต้องแม่นยำที่สูง
เราพร้อมที่จะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ

การแก้ไขระบบไฟฟ้าขั้นสูง เราช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
โดยที่เรามีระบบทั้งหมดในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์, วาล์วไฮโดรลิกและปั๊มที่ได้รับ
การสนับสนุนโดย บริษัท ฟอร์ซฟูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ການອອກແບບ ແລະ ການປະມວນຜົນເຄື່ອງຈັກ, ການແປຮູບການກໍ່ສ້າງ

๐ ການອອກແບບ ແລະ ການປະມວນຜົນເຄື່ອງຈັກ

- ເຄື່ອງເຈາະຮູ, ເຄື່ອງລີດ, ສາຍພານ ແລະອື່ນໆ
- ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບໄຮໂດລິກ ແລະ ລະບົບນິວເມຕິກ
- ປັບປຸງ ພັດທະນາການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເລີ່ມໃຊ້ງານ


๐ ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ-ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ
- ການອອກແບບ, ການປະເມີນຄ່າ, ການນຳໄປໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າ
- ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ
- ລະບົບອະນຸລັກພະລັງງານ
๐ ບ໋ອກມວນເບົາ
- ສາຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ
- ອຸປະກອນ

 

ລະບົບເຄື່ອງຕັດເຊີໂວສຳລັບເຄື່ອງລີດ

ເຮົາພ້ອມຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຕັດຂອງທ່ານມີຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຢຳສູງ
ເຮົາພ້ອມຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງທາງທຸລະກິດ


ການແກ້ໄຂລະບົບໄຟຟ້າຂັ້ນສູງ ເຮົາຊ່ວຍຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ
ໂດຍທີ່ເຮົາມີລະບົບທັງໝົດໃນການຄວບຄຸມເຊິໂວມໍເຕີ, ວາວໄຮໂດລິກແລະປ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍບໍລິສັດ ຟອຣ໌ຊຟູລ ຄໍປໍເຣຊັ່ນ ຈຳກັດ